Főmenű

Legújabb hírek

Legújabb fájlok

Új fórum téma

Bejelentkezés

Naptár
Autóbusz telephelyek üzemeltetésének racionalizálása Óbuda telephely működésének szüneteltetése érdekképviseleti kérdésekre válaszok

Created by BCL easyConverter SDK 3 (HTML Version)

Autóbusz telephelyek üzemeltetésének racionalizálása Óbuda telephely működésének szüneteltetése érdekképviseleti kérdésekre válaszok

A tárgyi témában a BKV Zrt. Igazgatósága 2016. szeptember 26. napján hozott koncepcionális határozatában döntött az Óbuda telephely működésének határozatlan ideig tartó szüneteltetéséről.

Jelen anyagban (a szóbeli tájékoztatások mellett) röviden írásban is reagálni kívánunk

a több érdekképviselet (Budapesti Közlekedési Szakszervezetek Szövetsége (BKSZSZ) és a KÜT Központi Üzemi Tanács (KÜT) által közösen, az Egységes Közlekedési Szakszervezet (EKSZ), a Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (VTDSZSZ)) által kezdeményezett konzultáció során felvetett, valamint

a 2016. szeptember 28., valamint 2016. október 13. napján tartott érdekképviseleti, ill. KÜT tájékoztatón elhangzott

az alapfolyamathoz szorosan kapcsolódó közlekedési és humánfolyamatokkal kapcsolatos szakmai kérdésekre.

1. Az autóbusz telephelyek üzemeltetésének racionalizálása 1.1. A BKK Zrt. új autóbusz üzemeltetési modellje

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BKK Zrt.) új autóbusz üzemeltetési modellje alapján az elmúlt 4 év alatt az operátori beindulások eredményeképpen 2016. évre a piaci szolgáltatók több mint 500 db autóbusszal, hozzávetőlegesen 38 millió hkkm-rel vesznek részt Budapest autóbuszos kiszolgálásában, mely miatt a BKV Zrt. autóbusz üzletágának teljesítménye hozzávetőlegesen 40%-kal csökkent.

Alapvetően ezen teljesítmény csökkenés vezetett oda, hogy szükségessé vált az autóbusz ágazat telephelyi struktúrájának áttekintése, racionalizálása, sajnos mára már nem szükséges és indokolt 5 autóbusz (trolibusz) garázs fenntartása.

Az érdekképviseletek kérték, ismerhessék meg „a döntést lehetővé és szükségessé tevő hatástanulmányokat”, melyet a BKV Zrt. az érdekképviseleteknek megküldött.

1.2. Az M3 metróvonal felújítása, autóbuszos pótlása

A Fővárosi Közgyűlés 707/2016. (VI.08.) számú határozata kimondja, hogy amennyiben a Kormány a szükséges többletforrásokat biztosítja, akkor a Főváros szolgáltatás megrendelés keretében szerzi be az M3 metrópótláshoz szükséges autóbuszokat. 2016. július 1. napján hatályba lépett az M3 pótlását szolgáló autóbuszokról szóló 1318/2016. (VII.1.) számú kormányhatározat, amely a többletköltségek megfizetését központi költségvetési támogatás nyújtásával biztosítja. Mindezek alapján a BKK Zrt. jelenleg közbeszerzési pályázat keretei között tervezi a metrópótláshoz szükséges 150 db csuklós autóbusz 10 évre szóló üzemeltetésének beszerzését.

oldal 1 / 6

Fentiek ellenére a BKK Zrt. operátori pályáztatásának csúszása esetén természetesen elvi esélye van annak, hogy a BKV Zrt.-nek (is) lesz feladata az M3 metrófelújításhoz kapcsolódó pótlási feladatokban 2017. évtől. A jelenlegi tervek alapján a felújítás a metró déli szakaszán indul meg először, melyhez kapcsolódó pótlási feladatok a Dél-pesti telephelyről kiszolgálhatóak, ugyanakkor a pótlás északi szakaszán (melyet Óbuda szolgálhatna ki) sem feltétlenül szükséges a garázs üzeme (a pótló járatok a megmaradó telephelyekről is kiadhatóak). Fontos azonban elmondani, hogy esetlegesen felmerülő igény esetén az óbudai garázst akár két hónap alatt tárolásra alkalmas telephellyé lehet tenni („visszanyitni”), ekkor valóban az érdekképviseletek által szorgalmazott szatellit funkciója lehet a telephelynek (az átmeneti, az északi szakaszon történő metrópótlás időszakában).

1.3. Telephelyek elhelyezkedése, üzemeltetési lehetőségek

Közlekedés stratégiai szempontból a BKV Zrt. számára valóban nem kedvező az észak-budai térség feladása (bár e szempontból egyik telephely megszüntetése sem lenne az), de kényszerű: a közel 500 darabbal lecsökkent autóbusz forgalmi kiadás nem teszi lehetővé a teljes budapesti szolgáltatási területen való megjelenést, így ahogy nagy részben Dél-pestről, úgy Észak-Budáról is kivonulni kényszerül a BKV Zrt., hogy a többi megmaradó területen viszonylag koncentráltan jelenjen meg.

A korábbi (érdekképviseletek részére is átadott) igazgatósági anyagban bemutatottak alapján az óbudai telephely szüneteltetésének várható megtakarítása (a többlet rezsi teljesítmények ellenére is) évente nagyságrendileg fél milliárd forint, ezzel szemben a szatellit garázs ilyen mértékű megtakarítást nem eredményezne.

2. Óbuda telephely által teljesített szolgáltatás, teljesítmény elosztása

Óbuda Divízió forgalmi járműkiadása 2016. decembertől megszűnik, a forgalmi teljesítmények, valamint a kiszolgáláshoz szükséges járművek az ATÜI többi telephelye között kerülnek szétosztásra. A BKK Zrt.-vel folyamatban lévő egyeztetések, az autóbusz ágazat részére átadott (tervezett) forgalmi járműkiadási elvárás alapján az alábbiakban bemutatásra kerül a jelenleg óbudai járműállomány megosztása, divíziónként a teljesítmény elvárások, valamint a változásban érintett viszonylatok.

2.1. Járműállomány megosztása

Óbuda járműparkjának elosztása várhatóan a következőképpen alakul.

Járműpark átcsoportosítás

Óbudai járműtípus

 

Új telephely

Mercedes Citaro

>

Cinkota, Kelenföld

IK260

>

Cinkota, Délpest

VOLVO 7700A

>

Délpest, Kőbánya

Renault Master

>

Kőbánya

2.2. Teljesítmény változások (járműkiadás, startkiadás)

A forgalmi (alapmenetrendi) feladatok egyes divíziók szerinti változását mutatja az alábbi táblázat. (A táblázat sem a jelenlegi, sem a decemberi tervezett kötöttpályás pótlási feladatokat nem tartalmazza.)

oldal 2 / 6

Teljesítmény változások (alapmenetrend)

 

 

Járműkiadás

 

 

Startkiadás

 

 

Jelenlegi

Tervezett

Különbség

Jelenlegi

Tervezett

Különbség

Cinkota

211

235

24

373

417

44

Délpest

203

215

12

355

377

22

Kelenföld

170

222

52

318

413

95

Óbuda

112

0

-112

206

0

-206

Kőbánya

39

63

24

72

117

45

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

735

735

0

1324

1324

-

2.3. Kiszolgált viszonylathálózat

Óbuda viszonylatainak elosztása várhatóan a következőképpen alakul.

Viszonylat átcsoportosítás

Óbudai viszonylat

 

 

 

 

Új telephely

 

Óbudai viszonylat

 

 

 

Új telephely

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

>

 

 

Kelenföld

109

>

 

 

Kelenföld

11-111

 

>

 

 

Kelenföld

118

>

 

 

Kelenföld, Kőbánya

15-115

 

>

 

 

Kőbánya

122

>

 

 

Kőbánya

20E

>

 

 

VT-ARRIVA

128-129

>

 

 

Kelenföld

26

 

>

 

 

Kelenföld

134

>

 

 

VT-ARRIVA

29

 

>

 

 

Kelenföld

137

>

 

 

VT-ARRIVA

30-30A-230

>

 

 

Kőbánya

143-186-243

>

 

 

VT-ARRIVA

32

 

>

 

 

Kőbánya

149

>

 

 

Kelenföld

34-106

 

>

 

 

VT-ARRIVA

 

160-260-260A

>

 

 

Kelenföld, Kőbánya,

 

 

 

 

 

 

VT-ARRIVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57-257

 

>

 

 

Kelenföld

219

>

 

 

Kőbánya

65-65A-165

>

 

 

Kelenföld

237

>

 

 

Kelenföld

91-291

 

>

 

 

Kelenföld

 

Mozgáskorlátozott

>

 

 

Kőbánya

 

 

 

 

 

 

 

szállítás

 

 

 

 

A jelenleg óbudai viszonylatok módosításával egy időben, annak további hatásaként a többi divízió és a VT-ARRIVA által kiszolgált vonalakon is várhatók változások, melyek a következők.

Viszonylat átcsoportosítás

 

További

 

 

Jelenlegi

 

 

 

 

 

 

átcsoportosított

 

 

 

 

 

Fogadó telephely

 

 

 

 

telephely

 

 

 

 

 

viszonylat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

 

 

VT-ARRIVA

>

 

Kőbánya

124-125

 

 

VT-ARRIVA

>

 

Cinkota

131-231

 

 

VT-ARRIVA

>

 

Cinkota

170-270

 

 

VT-ARRIVA

>

 

Cinkota

 

196-196A

 

VT-ARRIVA

>

 

Cinkota, Kőbánya

oldal 3 / 6

3. Óbuda telephelyen dolgozó kollégák továbbfoglalkoztatása 3.1. Továbbfoglalkoztatás lehetősége

A BKV Zrt. (az autóbusz ágazat) célja – a jelenlegi helyzetben is, a telephelybezárás ellenére

– az óbudai telephelyen dolgozó kollégáknak munkalehetőség felajánlása egyrészről az ágazat többi telephelyén / divíziójában, illetve szükség esetén a Társaság egyéb szakterületein.

Továbbra is számítunk az ott dolgozó járművezetők, karbantartók és kiszolgáló személyzet munkájára, igyekszünk mindent megtenni a további foglalkoztatás érdekében, a munkáltató egyértelműen el szeretné kerülni a (csoportos) létszámleépítést.

Az esetleges további munkalehetőségek biztosítása, a megoldáskeresés elősegítése érdekében egy kérdőív került összeállításra, munkavállalóink közreműködését kértük ennek kitöltésében és 2016. október 5. napjáig történő leadásában, mely alapvetően a munkavállalói igények felmérésére szolgált.

3.2. Kérdőívek eredménye

Az előző pontban említett kérdőíveket a teljes (aktív) állomány ~85%-a (435 fő) jutatta vissza (járművezetőkből szinten ~85%, 312 fő), melyek összesítése után az alábbiakról lehet beszámolni. (Az egyes kérdésekre válaszokat adók száma eltérhet az összes válaszoló számától, tekintettel arra, hogy volt olyan kolléga, aki több választ is megjelölt.)

Kérdés: „Az óbudai telephely megszűnése után az ATÜI másik telephelyén (divíziójában), a BKV Zrt. más igazgatóságán, vagy a Társaságunkon kívül szeretne a továbbiakban dolgozni?”

Válasz a teljes (aktív) állomány tekintetében:

 

BKV ATÜI másik telephelye

344 fő

BKV más igazgatósága

44 fő

BKV-n kívül

106 fő

Válasz a járművezetői állomány tekintetében:

 

BKV ATÜI másik telephelye

232 fő

BKV más igazgatósága

16 fő

BKV-n kívül

98 fő

Kérdés: „Ha az ATÜI másik telephelyén (divíziójában) szeretne a továbbiakban dolgozni, akkor kérjük, sorrendben jelölje be mely szervezethez kerülne át a legszívesebben? (Minimum kettőt válasszon!)”

Válasz a teljes (aktív) állomány tekintetében:

 

1. helyen

2. helyen

Cinkota

115 fő

48 fő

Délpest

13 fő

12 fő

Kelenföld

122 fő

76 fő

Trolibusz

87 fő

111 fő

Válasz a járművezetői állomány tekintetében:

 

1. helyen

2. helyen

Cinkota

92 fő

27 fő

Délpest

5 fő

8 fő

Kelenföld

87 fő

47 fő

Trolibusz

43 fő

71 fő

oldal 4 / 6

Mindezek, valamit a tervezett forgalmi járműkiadás, ill. járműtípus elosztás alapján az alábbi legfontosabb észrevételek, megoldandó kérdések látszanak jelenleg:

a még nem nyilatkozó, valamint a nem a „BKV ATÜI másik telephelyét” választó kollégák megkeresése, meghallgatása,

a járművezetői állomány tekintetében a Kelenföldi Divíziót választók – forgalmi teljesítmény változástól elmaradó – számának növelése,

a műszaki állomány tekintetében a Trolibusz Divíziót választók relatíve magas arányának egyes munkakörök szerinti áttekintése.

Az ATÜI szakmai vezetése a fenti problémák kezelésére a munkavállalói érdekek figyelembevételével, valamint a szolgáltatás biztosítására tekintettel kívánja a legjobb megoldásokat kialakítani.

3.3. Áthelyezések, munkaszerződés módosítások

Ismételten hangsúlyozni kívánjuk, hogy a BKV Zrt. (az autóbusz ágazat) célja – a jelenlegi helyzetben is, a telephelybezárás ellenére – az óbudai telephelyen dolgozó kollégáknak munkalehetőség felajánlása elsősorban az üzemigazgatóságon belül, továbbra is számítunk az ott dolgozók munkájára, igyekszünk mindent megtenni a további foglalkoztatásuk érdekében.

Fentiek megvalósítása érdekében az alábbi, legfontosabb mérföldköveket látjuk:

valamennyi óbudai munkavállalóval a jövőjéről szóló szóbeli egyeztetések lefolytatása,

munkaszerződés módosítások előkészítése, tervezetten 2016. október 26. napjától a munkavállalókkal történő aláírások megkezdése,

decemberi járműkiadás, ünnepi forgalmi rend véglegesítése (2016. november 4.), eddigre tervezetten a munkaszerződés módosítások aláírásának befejezése minél több kollégával,

beosztási előtervek elkészítése (2016. november 11.),

decemberi beosztások kifüggesztése 2016. november 24. napjáig.

Azon kollégáknál, akik az ATÜI-n belül azonos munkakörben kerülnek továbbfoglalkoztatásra az alapbér nem csökkenhet, változatlan marad.

3.4. Munkaviszony megszüntetése

Azon kollégák esetében, akik nem kívánják a munkaszerződés módosításukat aláírni, kezdeményezhetik munkaviszonyuk megszüntetését, közös megegyezéssel. A közös megegyezésben a munkavállalók azonos juttatásban részesülnek, mint ami őket munkáltató által kezdeményezett felmondás esetén megilletné.

3.5. Munkába járás, szolgálati jellegű járatok

Az óbudai térség szolgálati járatokkal való kiszolgálására a mellékelt menetrendi tervezetet állítottuk össze. A meghatározott csatlakozásokon alapuló rendszer fő csomópontja az Árpád híd budai hídfőjéhez közeli Raktár utcai megállóhelyen lesz, ahol lehetőség van az autóbuszok várakozására az átszállások biztosíthatósága érdekében.

Hazautazás:

Cinkota és Kelenföld garázsból egyaránt éjfél körül indulva szolgálati, Kőbánya garázsból a menetrend szerinti 901-es autóbusz indul, amelyek a Raktár utcánál 0:35 perc körül egymást bevárva csatlakoznak.

Az SZ41 járat ezt követően Óbudát feltárva Békásmegyerig közlekedik, biztosítva a csatlakozást Budakalász, Pomáz, Szentendre irányába a 943-as buszra. Az SZ42 járat a Bécsi

oldal 5 / 6

utat érintve Rózsadombon át Hűvösvölgybe közlekedik, Budagyöngyénél a Budakeszi felé tartó 922-es, Hűvösvölgyben pedig a Nagykovácsi és Solymár felé tartó 963 és 964-es járatokra biztosítva átszállást.

Az esztergomi vasútvonalhoz csatlakozva az érintett telephelyekről 23 óra körül indulnak szolgálati járatok, Cinkotáról Újpest-Városkapu, Kelenföldről Óbuda vasútállomáshoz. Ez utóbbi járat a Kőbánya garázs felől érkező 1es villamost is bevárja. A cinkotai járat a 2-es vasútvonal mellett a 70-71-es vasútvonal és az Újpest-Városkaputól induló utolsó Volán járatokra is átszállást biztosít.

Az éjszakai műszak végét követően, hajnali 3 óra körül Cinkotáról újabb SZ41 járat indul Óbudára, Kőbánya és Kelenföld telephelyekről pedig a menetrend szerinti járatok térségbe kiálló garázsmeneteivel lehet utazni.

Munkába utazás:

A hazautazást biztosító rendszer tükörképeként a Szentendre, Pomáz, Budakalász felől érkező 943-ast megvárva az SZ41-es járat 3 óra után indul Békásmegyerről, az SZ42-es járat pedig Hűvösvölgyből (előzetesen bejelentett igény esetén Solymárról), Budagyöngyénél bevárva a budakeszi 922-est közlekedik, a Raktár utcánál egymáshoz és a Kőbánya garázsba közlekedő menetrend szerinti 901-eshez csatlakoznak 3:30 órakor. Az érkezés a garázsokba hajnali 4 óra körül történik majd. Cinkotára – a nappal is körülményesebb eljutási lehetőségek miatt – még egy járat indul Békásmegyerről 4:30-kor, a szentendrei HÉV-hez csatlakozva.

Az első esztergomi személyvonathoz csatlakozva Óbuda állomásról Kelenföldre (Flórián téren átszállási lehetőség az 1-es villamosra Kőbánya felé), Újpest-Vásrokaputól pedig Cinkotára biztosítunk eljutást. Ez utóbbi járat Rákospalota-Újpest állomástól a 70-71-es vasútvonal bekötését is biztosítja majd.

3.6. Oktatások, helyismeret

A divíziók részben megváltozó járműállománya, ill. viszonylatelosztása miatt az alábbi oktatások beütemezése szükséges már 2016. november hónap során elkezdve:

típusoktatások,

vonalbejárások,

telephely megtekintése.

Budapest, 2016. október 14.

oldal 6 / 6