Főmenű

Legújabb hírek

Legújabb fájlok

Új fórum téma

Bejelentkezés

Naptár
Tájékoztató

Tájékoztatók
1/14 oldal
« »

Mikulás, naptár, toll

Írta: Péter László - Dátum: 2021. 12. 01. 11:40

Tájékoztató év végi bérkompenzációról

Írta: Péter László - Dátum: 2021. 11. 24. 04:15Tisztelt Munkavállalóink!
Az elmúlt 2 év a pandémia hatására nehéz gazdasági helyzetet teremtett mind a Tulajdonos, mind Társaságunk számára. Ennek hatására az idei bértárgyalások egy olyan megállapodással zárultak, amely – bár bérfejlesztést nem tartalmazott –, de lehetővé teszi, hogy a hatékony bérgazdálkodás esetén év végi többletjuttatásokat adjunk dolgozóinknak.Jó hírként tudunk beszámolni róla, hogy a novemberi bérek december 8-i kifizetésekor három juttatási elem is biztosításra kerül:1. Az Igazgatóság megtárgyalta és jóváhagyta azt a megállapodást, amelyet a 2021. évi bértárgyalások eredményeként született Részmegállapodás 3. pontja alapján a munkáltató és a Részmegállapodást aláíró szakszervezetek kötöttek.

Ennek értelmében a munkavállalók a 2021. január 1. és október 31. közötti időszak ledolgozott óráinak megfelelően 70 Ft/óra bérkompenzációban részesülnek a novemberi bérek fizetésével egyidejűleg. A juttatás átlagosan 120.000 Ft/fő körüli bruttó bért jelent, mely az egyéni munkaórák számától függően eltérő összeg lehet.1. Szintén a Részmegállapodás alapján év végi 16.700 Ft értékű ajándékutalvány kerül kiosztásra az arra jogosultaknak.1. A 2021. júniusi első részlethez hasonlóan kifizetésre kerül a Budapest Pótlék második részlete is.A menedzsment és az érintett érdekképviseletek is egyaránt elkötelezettek abban, hogy a 2021-ben forráshiány miatt elmaradt bérfejlesztés legalább részleges kompenzációjaként minden rendelkezésre álló bértartalék kifizetésre kerüljön a munkavállalók részére, megköszönve ezzel is egész éves áldozatos munkájukat.BKV Zrt.


2021.10.27.

Írta: Péter László - Dátum: 2021. 10. 29. 09:59
Már csak 5 napig igazolható a jogosultság utazási igazolványra

Írta: Péter László - Dátum: 2021. 10. 26. 16:36Tisztelt Munkavállalók!
Felhívjuk a figyelmet, hogy a BKV Zrt. utazási igazolvánnyal ellátottak igényjogosultságának éves ellenőrzése 2021. október 29-én befejeződik, így arra már csak 5 nap áll rendelkezésükre!Jogosultságellenőrzésre csak annak a munkavállalónak kell megjelennie, aki családtagja részére is igényel utazási igazolványt.E határidőt követően a jogosultságellenőrzésen át nem esett hozzátartozói utazási igazolványokat érvénytelenítjük. Az érvénytelenített igazolvánnyal történő utazás pótdíjazási eljárást vonhat maga után, amiért a BKV Zrt. nem vállal felelősséget!Fontos tudnivalók


· Az igényjogosultság ellenőrzéséhez a Menetkedvezményi Szabályzatban előírt – Önre, illetve hozzátartozójára vonatkozó – igazolást/igazolásokat a megadott időszakban az illetékes humán ügyintézőnek szíveskedjenek bemutatni (pl. lakcímkártya, iskolalátogatási igazolás vagy diákigazolvány). Az ellenőrzés nem vonatkozik azon munkavállalókra, akik nem igényeltek hozzátartozóik részére utazási igazolványt.· Amennyiben a jogosultság igazolása az előírt határidőig nem valósul meg, a korábban kiadott igazolványt érvénytelenítjük.· Későbbi, pótlólagos igazolás esetén új igazolványt adunk ki, ezzel egyidőben az érvénytelen igazolványt a humán ügyintézőnek kell leadni.· 2021. évtől megszűnt az utazási igazolványok évre szóló érvényesítése. Az igazolványok elektronikus ellenőrzése csak a QR-kód matrica segítségével történik.· A gyűrött vagy egyéb módon rongálódott (kódmatrica sérült) igazolvány tovább nem használható, azt ki kell cserélni.· Az utazási igazolvány cseréjéhez 1 db, egy évnél nem régebben készült, sima hátterű, eddig még nem használt, szabványméretű – 3,5 x 4,5 cm-es – igazolványkép szükséges.Az ellenőrzéssel, igazolásokkal kapcsolatban bővebb felvilágosítás a területileg illetékes humán adminisztrációs kollégától kérhető.A 14 éven aluliak ingyenes utazásával kapcsolatos részletszabályok a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. honlapján, az alábbi linken tekinthetők meg:

https://bkk.hu/jegyek-es-berletek/14-even-aluliak-ingyenes-utazasa/Köszönettel:Központi Munkaügyi Adminisztrációs Osztály


Beiskolázási támogatás 2021

Írta: Péter László - Dátum: 2021. 07. 29. 18:45

1/14 oldal
« »